mgr Katarzyna Dolińska - Kłopotowska - Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, specjalistą integralnej profilaktyki uzależnień, mediatorem.

Pomocą terapeutyczną zajmuję się od 2001 roku. Ma wykształcenie pedagogiczne - specjalizacja: profilaktyka społeczna i resocjalizacja (AH). Ukończyła integralną profilaktykę uzależnień (UKSW - Centrum Bioetyki).   Jest absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, oraz mediatorem (Polskie Centrum Mediacji). Ukończyła także szkolenie z zakresu psychoterapii humanistycznej dla terapeutów uzależnień organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przebyła szkolenie z zakresu integratywnej psychoterapii depresji w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Stale doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szeregu szkoleń.

W Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Psychiatrycznej w Warszawie pracuje z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, hazardu, leków. Prowadzi terapię z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Prowadziła wykłady i zajęcia warsztatowe dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Przez wiele lat pracy lecznictwie odwykowym, pełniła funkcje kierownicze. Pracowała jako Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w Szpitalu Psychiatrycznym w Pruszkowie. Wcześniej organizowała,   a następnie kierowała Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Klinice Psychiatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, gdzie współtworzyła także program leczenia dla osób z "podwójną diagnozą". Przez kilka lat kierowała zespołem terapeutycznym w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Detox  w Szpitalu Praskim.

Pomaga osobom, które:

- mają problem z uzależnieniem (substancje, uzależnienia behawioralne)

- mają wśród bliskich osobę uzależnioną (współuzależnienie)

- mają syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików)

Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową.

Kontakt: Katarzyna Dolińska – Kłopotowska, tel. 530-600-630

 

JoomShaper